لیست گذاری و تحریم صادر کننده حکم اعدام نوید شورشگر- بیدادگاه قضائیه خامنه ای در شیراز و زندان عادل آباد

تلویزیون فاکس نیوز روز پنجشنبه ۳مهر به نقل از مقامات آمریکا گزارش کرد: برای اولین بار آمریکا قضات خارجی و یک دادگاه را بخاطر نقض فاحش حقوق بشر تحریم می کند و سیستم قضایی این رژیم را بخاطر اعدام کشتی گیر ۲۷ ساله و سایر نقض ها هدف قرار می دهد وزیر امورخارجه مایک پمپئو بعدازظهر پنجشنبه تحریم هایی را علیه قاضی محمود ساداتی از شعبه یک دادگاه شیراز و زندان عادل آباد شیراز بخاطر شرکت در این محاکمه و زندانی کردن و اعدام نوید افکاری تحریم می کند. افکاری یک کشتی گیر بود که درسال ۲۰۱۸ - ۱۳۹۷ به خاطر شرکت در تطاهرات دستگیر شد.

رویترز نیز گزارش داد: الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا برای ایران درجلسه استماع کمیته روابط خارجی سنا گفت:‌ آمریکا تحریم های جدیدی را علیه تعدادی از مقامها و نهادهای رژیم ایران از جمله یک قاضی که نوید افکاری کشتی گیر ایرانی را به اعدام محکوم کرد اعلام می کند.