وزارت خارجه آمریکا همزمان با اجرایی شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمها و۶ قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم آخوندی، گزارش به روز شده سال۲۰۲۰ خود را تحت عنوان شرحی بر فعالیتهای مخرب رژیم ایران منتشر کرد.

در مقدمه این گزارش مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد: رژیم ایران به تجاوزهایش با موج ترور فرامرزی و سرکوب در داخل ایران ادامه داده است.

در پاسخ به اعتراضات گسترده نوامبر ۲۰۱۹ – آبان۹۸ رژیم سرکوب بی‌رحمانه ای را به اجرا گذاشت و ۱۵۰۰ نفر از مردم را کشت و هزاران تن را زندانی کرد.

در تلاشی برای پنهان کردن اقداماتش از جهان، رژیم هم‌زمان اینترنت را تقریبا به طور کامل قطع کرد.

در سپتامبر- شهریور- رژیم نوید افکاری، قهرمان کشتی را پس از شکنجه اعدام کرد تا به مردمش این پیام روشن تهدید آمیز را بفرستد که اعتراضات تحمل نمی شود. این اقدام بار دیگر به جهان یادآوری کرد که بزرگترین قربانیان رژیم، مردم ایران هستند که بیش از گذشته مقابل رژیم می ایستند....

ما به ایستادن در کنار مردم ایران ادامه می دهیم. تحریم ها و محدودیت های ویزایی علیه شماری از مقامهای رژیم که مستقیما مسئول سرکوب مرگبار اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ –آبان۹۸ بودند اعمال کرده ایم. مقامهای فاسد و سرکوبگر رژیم و نه مردم ایران هدف کارزار فشار حداکثری هستند».

وزارت خارجه آمریکا سپس فعالیتهای مخرب رژیم آخوندی را بر می شمارد و می نویسد: از زمان تاسیس در سال ۱۹۷۹-۱۳۵۷ رژیم ایران به عنوان یک نیروی بی ثبات کننده در خاورمیانه عمل کرده و در تلاش برای نشان دادن خودش به عنوان قدرت غالب منطقه و صدور نظام حکومتی مستبدانه اش، دست به تحریک و دامن زدن به درگیری ها زده است.... برنامه توسعه و تکثیر موشک‌های بالیستیک رژیم ایران تهدیدی عمده علیه امنیت منطقه و چالشی مهم در برابر اقدامات جهانی منع تکثیر است. رژیم ایران نه تنها به توسعه توانایی موشکی خود، بلکه در تناقض با قطعنامه های شورای امنیت به ارائه بی ملاحظه قطعات و فناوری موشکی به دیگران ادامه می دهد...
رژیم ایران از بدو تاسیس، سیاست خود را معطوف هدایت، تسهیل و انجام فعالیت های تروریستی کرده است. این رژیم در سال ۱۹۸۴ (۱۳۶۲) به عنوان حامی دولتی تروریسم شناخته شد و آمریکا در سال ۲۰۱۹ -۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد...

در بخش مربوط به تروریسم گزارش وزارت خارجه آمریکا به توطئه های تروریستی علیه مجاهدین اشاره شده و از جمله آمده است: ژانویه ۲۰۲۰– آلبانی دو دیپلمات رژیم ایران را بخاطر فعالیت هایی که مغایر با موقعیت دیپلماتیک آنها نبود، اخراج کرد.
دسامبر ۲۰۱۸ آلبانی سفیر رژیم ایران و یک دیپلمات دیگر را بخاطر آسیب وارد کردن به امنیت ملی این کشور اخراج کرد.
ژوئن ۲۰۱۸ مقامهای بلژیک و فرانسه و آلمان چندین عوامل رژیم ایران از جمله عوامل وزارت اطلاعات را که بعنوان دیپلمات در سفارت رژیم در وین منصوب شده بودند، در توطئه ای برای بمب گذاری به منظور مختل کردن یک گردهمایی سیاسی در پاریس فرانسه، دستگیر کردند.
مارس ۲۰۱۸ مقامات آلبانی دو عامل رژیم ایران را بخاطر توطئه برای اقدامات تروریستی علیه اعضای مجاهدین خلق دستگیر و اخراج کردند.

در ادامه گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است:‌ رژیم ایران با فریبکاری و بهانه گیری در پی تامین مالی فعالیت های خلاف خود، و تهدید سلامت و امنیت نظام مالی بین الملل است. این رژیم از اجرای اصلاحات لازم برای پیروی از قوانین ضدپولشویی و ضدتروریسم سر باز زده است....
برنامه هسته ای رژیم ایران همچنان یک تهدید علیه صلح بین الملل است و از زمانی که در سال ۲۰۰۲ برای نخستین بار آشکار شد که فعالیت های پنهانی هسته ای دارد، همواره ریشه نگرانی های جدی جامعه بین المللی بوده است. طرفداران برجام می گفتند که با این توافق رفتار رژیم متعادل می شود؛ اما در عمل چنین نشد و لغو تحریم ها آن را جری تر کرد....
رژیم ایران کارنامه طویلی در نقض حقوق بشر دارد و چشم انداز مردم ایران در این زمینه همچنان وخیم است. این رژیم با هدف قرار دادن فعالان مدنی و سیاسی، و همچنین گروه های اقلیت قومی و مذهبی، به نقض حقوق بشر در داخل کشور ادامه می دهد....

وزارت خاجه آمریکا در ادامه گزارش خود تأکید کرد: رژیم ایران یکی از تهدیدکنندگان اصلی فضای سایبری است و از این عرصه برای جاسوسی، تبلیغات، و دیگر فعالیت های خبیثانه خود جهت تاثیرگذاری بر رویدادها، شکل دادن به برداشت های خارجی و درک عمومی از تهدیدهای سایبری استفاده می کند. تلاش های رژیم در این عرصه، در تناقض با موازین پذیرفته شده جهانی قرار دارد.....
فساد و سوء مدیریت در سطوح بالای رژیم ایران سال هاست که موجب بهره برداری نامناسب و تنزل محیط زیست شده و نتایج فاجعه باری برای مردم ایران به دنبال داشته است. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹ -۱۳۹۷برنامه توسعه سازمان ملل متحد، جایگاه ایران از لحاظ معیارهای زیست محیطی، در ردیف سوم پائین جدول کشورهای جهان بوده است.