در ۳۰ شهریور در شهر بووس در ایتالیا، به مناسبت یادبود قربانیان قتل‌عام ساکنین این شهر توسط ارتش هیتلر در تلافی از مقاومت پارتیزانها مراسمی به مدت سه روز در شهرداری این شهر اجرا شد. در این مناسبت یک روز به نام مقاومت ایران برگزار شد و پرچم شیروخورشید و آرم سازمان مجاهدین خلق ایران از بالکن ساختمان شهرداری نصب شد.

در این برنامه شخصیت‌های سیاسی و شهرداران چند شهر و سناتور و مشاوران شهرداری سخنرانی کردند.

همبستگی با مقاومت ایران در شهر بووس ایتالیا

شهردار شهر بووِس آقای مائوریتسیو پائولتی در سخنان خود گفت که یاد کردن از آنچه در گذشته اتفاق افتاده کافی نیست باید به امروز و مقاومتهایی که در دنیای امروز بر علیه دیکتاتوریها میشود توجه داشت تا گذشته معنا پیدا کند به همین دلیل امروز را روز مقاومت ایران نام گذاشتیم من دو سال پیش به اشرف ۳ رفتم و در کنفرانس بین المللی شرکت کردم آزادی خلقهای دیگر ازادی همه ماست.

 

 

همبستگی با مقاومت ایران در شهر بووس ایتالیا

خانم آنریکا دی یلسی
مشاور ویژه شهرداری در سخنان خود گفت در سال ۱۹۸۲ پس از اینکه رژیم ایران همه مطبوعات و احزاب مخالف را ممنوع اعلام کرد و پس از اینکه روی تظاهرات مسالمت آمیز ۵۰۰.۰۰۰ نفره آتش گشود و هزاران نفر را کشت و ده ها هزارنفر را به زندان انداخت، شورای ملی مقاومت تاسیس شد. ۵۲%از افراد این شورا را زنان تشکیل میدهند و پرزیدنت منتخب این شورا خانم مریم رجوی است. نقش مهم زنان در مقاومت ایران بسیار با اهمیت هست من از دانش آموزان این شهر میخواهم که در رابطه با مقاومت ایران تعمق و تحقیق کنند و از دانش آموزان میخواهم که در روز جشن سالگرد آزادی ایتالیا نظرات خود و تحقیقاتشان را برای ما بازگو کنند بله باید همیشه بیدار بود تا آزادی را از دست نداد.

همبستگی با مقاومت ایران در شهر بووس ایتالیا

خسرو نیکذات از حامیان مقاومت از چهل سال سرکوب زنان در ایران و قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی و همچنین اعدام قهرمان کشتی نوید افکاری  گفت و از اینکه جامعه جهانی در مقابل قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۹۸۸ تا به امروز سکوت کرده و باید آمران این جنایت را که کماکان بر سر مناصب مهم کشور هستند محاکمه شوند.
از دولت ایتالیا و از وزیر امور خارجه خواست که قتل نوید افکاری را محکوم کند.

همبستگی با مقاومت ایران در شهر بووس ایتالیا


خانم اوگتا مسؤل انجمن پارتیزانها در کونئو گفت سالهاست که در کنار مقاومت ایران هست و تاکید کرد که مبارزات علیه دیکتاتوری از دیروز تا امروز شهرداری کونئو از سالها در کنارمقاومت ایران است و به خانم مریم رجوی رهبر مقاومت ایران مدال شهروندی افتخاری اعطا کرد بله ما همچنان که بیش از هفتاد سال پیش ضامن آزادی در اروپا شدیم امروز هم ضامن آزادی در کشورهای دیگر باشیم.

همبستگی با مقاومت ایران در شهر بووس ایتالیا