۵۶تن از نمایندگان کنگره آمریکا درنامه یی به دونالد ترامپ نوشتند: ما این نامه را پیرو دستور اجرایی۱۳۹۰۲ شما می نویسیم تا از شما درخواست کنیم تحریم ها را علیه کل بخش مالی رژیم ایران اعمال کنید.

این نمایندگان درخواست کردند: ما از تلاش های قاطع دولت شما برای مبارزه با فعالیتهای تروریستی رژیم ایران و سایر اعمال شرورانه آن در منطقه قدردانی می کنیم . تصمیم شما برای اعمال فشار حداکثری و کشیدن ماشه تحریم های سازمان ملل علیه رژیم ایران و کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای تروریستی قدس بیانگر قاطعیت دولت آمریکا برای مقابله با اصلی ترین حامی تروریسم در جهان است...
به گفته کارشناسان تحریم های آمریکا رژیم ایران را مجبور به کاهش تامین مالی گروه های نیابتی تروریست خود کرده است.


۵۶نماینده کنگره آمریکا خاطر نشان کردند درحالیکه به علت تحریمهای آمریکا اقتصاد رژیم ایران با رکود و تورم شدید مواجه است و با وجود اینکه تولید نفت این رژیم ۵۰ درصد و صادرات آن۷۵٪ کاهش یافته، اما دست کم ۱۴ بانک رژیم ایران همچنان به شبکه مالی سوئیف برای تبادلات مالی متصل هستند و بانک مرکزی رژیم ایران از این بانکها برای فعالیت های خود بعنوان پوشش استفاده می کند.
اگر این ۱۴ بانک باقیمانده تحت تحریم های آمریکا قرارگیرند رژیم ایران از کل سیستم مالی جهانی قطع خواهد شد و توانایی این رژیم برای تامین مالی دخالتهای شرورانه منطقه ای اش بیش از پیش از بین خواهد رفت .
لیست گذاری بخش مالی رژیم ایران در تمامیت آن، به فوریت تمامی باقی مانده بانکهای رژیم را لیست گذاری می کند و سوئیفت را مجبور به قطع آنها می کند.
اسکات پری نماینده کنگرة آمریکا در توئیتر خود نوشت: همراه با۵۶همکارم از دونالد ترامپ خواستیم که دسترسی رژیم ایران به‌سیستم مالی جهانی را به‌طور کامل قطع کند. فشار آمریکا علیه رژیم ایران باید بی‌امان باقی بماند تا این رژیم از فعالیتهای تروریستی در جهان دست بردارد و به‌سایر رفتارهای شرورانه اش خاتمه دهد