در جمعه بازار ولایت فقیه در بجنورد، آخوند یعقوبی در باره خطر مجاهدین برای نظام آخوندی هشدار داد.

وی گفت: داشتن تحلیل سیاسی یک ویژگی مهم و دارای اولویت است. باید موضع دشمن و دوست را به درستی بشناسیم که اگر نشناسیم در برابر دشمن تسلیم میشویم.

وی افزود: ۱۷۰۰۰ کشته ترور در سالهای ۶۰ و حوالی آن، مشخصه اصلی نفاق و دشمنی دشمنان با نظام بود.
در بندرعباس، آخوند عبادی‌گفت: نظام امروز در برابر یک توطئه همه جانبه قرار دارد، یک روز هشتگ نه به اعدام و روز بعد حجاب را مطرح می کنند و جنگ هشتگ ها در برابر کوچک ترین مسائل کشور راه می‌اندازند. در این هم برخی ازجوانان در این دام قرار می گیرند.
در پردیس، آخوند حسینی گفت: گردانندگان و بستر سازان هشتگ ها به صورت بسیار ماهرانه و نگاه راهبردی در صدد تشدید اختلافات اجتماعی هستند و باید هوشیار باشیم و در جنگ هشتگ ها اسیر نشویم.
آخوند بوشهری، امام جمعه خامنه‌ای در قم گفت: نباید تصور کنیم که دوران جنگ تمام شد امروز دشمن برای نسل جوان تهاجم فرهنگی و جنگ اقتصادی و تحریم طراحی کرده است. دشمنان هر روز تحریم می‌کنند.