وزیرخارجه آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: رژیم ایران ۴۰ سال است که جلودار تروریسم در جهان است. دیکتاتوری مذهبی آخوندها یک سیستم فاسد است و مقامهای ارشد حقوق مردم ایران را چپاول می کنند.

وی افزود: وضعیت اقتصادی تحت حاکمیت رژیم ایران حقیقتاً تراژدیک است. اما سران، نمایندگان پارلمان، اعضا و فرماندهان ارشد سپاه و نیروهای عملیاتی برون مرزی آنها، در شرایط بسیار خوبی زندگی می کنند چون ثروتهای زیادی را دزیده اند آنها همه خزانه دولت را غارت کرده اند و مقدار زیادی پول را کنار گذاشته اند، چرا که می دانند یک روز این رژیم به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که رژیمهای مشابه آن دچارش شده اند.
پمپئو درباره هلاکت قاسم سلیمانی گفت: ضربه ای که ما به قاسم سلیمانی زدیم، صحنه خاورمیانه را عوض کرد.

فاکس نیوز ۷ مهر ۹۹