پدر امیرحسین مرادی، از دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸، خودکشی کرد و متأسفانه جان خود را از دست داد.

پدر امیرحسین مرادی، از دستگیرشدگان قیام آبان ۹۸، پس از یکسال تحمل فشارهای طاقت‌فرسا توسط حکومت آخوندی؛ به ویژه پس از صدور حکم اعدام برای فرزندش، صبح روز دوشنبه دست به خودکشی زد و متأسفانه جان خود را از دست داد.
مادر امیرحسین مرادی گفت: صبح دوشنبه پیکر همسرش در زیر زمین خانه پیدا شده و از صبح نیز نیروهای امنیتی در خانه حضور دارند و به مدت چند ساعت تعدادی خبرنگار منتسب به صدا و سیما در حیاط خانه حضور داشتند. پدر امیر حسین بشدت نگران پسر خود بوده و به دلیل شرایط فرزندش تحت فشار بوده است.
وکیل امیرحسین مرادی در پیامی این خبر را تأیید کرد.