خانم صالحه حسینی همسر بهنام محجوبی درویش گنابادی بر روی کانال تلگرامی اخبار روز ایران از جنایت فجیع دژخیمان قضاییه و اطلاعات آخوندها در مورد بهنام محجوبی خبر داده است.

صالحه حسینی نوشته است که یک ماه پیش پزشک زندان اوین بهنام را تهدید کرده است که باید به جای داروهایش، قرص‌های خواب بخورد و الا او را به بیمارستان روانی«امین آباد» منتقل می‌کنند.
اکنون بعد از یک ماه بهنام محجوبی به خاطر اینکه داروهای خودش را به او نداده اند دچار فلج شده و او را به امین آباد منتقل کرده‌اند.
صالحه حسینی مینویسد: چرا داروهایش را به او ندادید؟ داروهایی که ما خودمان تهیه کرده بودیم.

روز شنبه ۵ مهر، بهنام به دلیل عدم ارائه داروهایش توسط زندان، دچار تشنج شد و زمین خورد و نیمی از بدنش فلج شد. او را به بهداری منتقل کردند و ابتدا گفتند به بخش مغز و اعصاب بیمارستان رازی فرستاده خواهد شد. اما ناگهان خودش خبر داد که او را در بخش «ابوریحان» تیمارستان «امین آباد» نگهداری می‌کنند.ما حتی نمی‌دانیم در تیمارستان چه داروهایی برای او تجویز کرده‌اند.

طبق گزارشهای دیگری که درباره بهنام محجوبی منتشر شده تزریقات مشکوکی هم بر روی این زندانی انجام شده است. یادآوری میکنیم که نمونه های متعددی از تزریقات برای ایجاد اعتیاد بر روی زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی در رژیم آخوند وجود دارد.
مقاومت ایران بارها به بازدید هیأتهای بین المللی از زندانهای رژیم و دیدار با زندانیان فراخوان داده است.