وزارت خزانه داری آمریکا تحریمها علیه ۱۸بانک رژیم آخوندی را براساس فرمان اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد.

رویترز نوشت:‌ خزانه داری آمریکا جواز عمومی برای مسدود کردن نقل و انتقالات بانکی با مؤسسات مالی رژیم ایران را صادر کرد.
خزانه داری آمریکا اعلام کرد: این اقدام براساس دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته است.
این تحریمها هم زمان با مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه های ملل متحد حکومت آخوندی را از شبکه تبادلات بانکی بین المللی قطع می کند.