با صمیمانه‌ترین تسلیتها به‌مناسبت درگذشت پدر بزرگوار و حامی مجاهدین آقای عموقلی رحیمی

به روان پاکش درود که با پایداری و حمایت از فرزندان مجاهدش هرگز تسلیم توطئه‌ها و تهدیدات رژیم آخوندی نشد. شرح بی‌تابیهای او در کرمانشاه برای ورود مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان و حمایت از فرزندان مجاهدش برای پیوستن به ارتش آزادی زبان‌زد مردم کرمانشاه و جوانانی که با کمک و با دعای خیر او به مجاهدین پیوستند.

درگذشت این رادمرد وارسته را به فرزندان مجاهدش فرامرز و شیرین تسلیت می‌گویم. و از خدای بزرگ برای این پدر بزرگوار علو درجات را طلب می‌کنم.
بی‌تردید یاد و مقاومت این پدران و مادران در تیره و تارترین دوران تاریخ ایران‌زمین همواره ماندگار است و می‌درخشد.