گرامیداشت یاد شهیدان قیام آبان ۹۸ در مقبره فردوسی در توس توسط کانون شورشی

گرامیداشت یاد شهیدان قیام آبان ۹۸ در مقبره فردوسی در توس توسط کانون شورشی from Simay Azadi on Vimeo.