دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا در یک روشنگری پیرامون طی کنفرانسی استمرار برنامه ضد ایرانی اتمی آخوندها برای تضمین بقای فاشیسم مذهبی را افشا کرد.

در این کنفرانس که روز جمعه ۲۵مهر در واشینگتن با شرکت خبرنگاران از طریق آنلاین برگزار گردید، مرکز جدید اتمی رژیم آخوندی در منطقه سرخه حصار و فعالیت های ادامه دار سازمان پژوهشهای نوین دفاعی، «سپند» افشا شد.
مدیر این مرکز در منطقه سرخه حصار، سرتیپ پاسدار محسن فخریزاده مهابادی از مهره های اتمی شناخته شده سپاه پاسداران است و هدف مشخصی که این مرکز دنبال می کند کسب توانایی ساختن بخشی از بمب اتمی است و درهمین راستا برخی از بخش های سپند از جمله گروه ژئوفیزیک موسوم به گروه چمران، به این محل منتقل شده است.
مدیر گروه ژئوفیزیک «سپند»، محمد جواد ذاکر، و معاون وی حامد عابر، کارشناس ژئوفیزیک است و یکی از مأموریتهای آنها انجام آزمایشهای انفجاری زیرزمینی و ثبت تأثیر انفجار هاست.
در کنفرانس آنلاین دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشینگتن همچنین جزییات جدیدی از ساخت سایت اتمی در شمال شهر آباده توسط سپاه پاسداران، فاش شد و تأکید شد تخریب این سایت در سال ۱۳۹۸ توسط سپاه پاسداران برای پاکسازی آثار فعالیتهای هسته ای نظامی بوده است.