جنگ گرگها در باتلاق بحرانهای سرنگونی


ذوالنوری خطاب به روحانی: خامنه ای باید دستور دهد هزاربار شمارا اعدام کنند تادل مردم راضی شود.

خبرگزاری رسمی رژیم خطاب به ذوالنوری:چنانچه مجازات مسئولان، در دستور کار قرار گیرد نوبت بسیاری از آنها از روحانی جلوتر است!

به دنبال تویت آخوند ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس رژیم خطاب به رئیس جمهور ارتجاع که نوشته بود: اکثریت قاطع به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی‌شود، با منطق شما خامنه‌ای باید دستور دهد هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم راضی شود.
رسانه‌های باند روحانی با عناوینی نظیر «ادعای موهن»، «اظهارات ساختارشکنانه»، «پیام خشونت آمیز» و «توئیت تهدیدآمیر» منعکس کردند و خبرگزاری رسمی رژیم ایرانا که دست دولت روحانی است با عنوان «اشتباهات توئیتری نماینده عصبانی» افزود: این ادعا که خامنه‌ای می توانند بر خلاف نص قانون اساسی، حکم اعدام صادر کنند، ارائه تصویری خلاف واقع از جایگاه او و ایجاد کننده این تصور است که او چنین رفتارها و تمایلاتی دارد... به نظر می رسد چنانچه مجازات مسئولان، در دستور کار قرار گیرد، نوبت بسیاری از آنها از روحانی جلوتر است.
شاید ذوالنور تا زمان نگارش و انتشار این یادداشت، باز هم مانند آن زمان که به سبب تندی علیه احمدی نژاد، تذکری شنید، سرزنش شده باشد.
حسام‌الدین آشنا مشاور آخوند روحانی، در واکنش به حرفهای ذوالنوری نوشت: فحاشی او را نه دانشمندتر می‌کند و نه نورانی‌تر.
چنانچه مجازات مسئولان، در دستور کار قرار گیرد، نوبت بسیاری از آنها از روحانی جلوتر است.