وزارت خارجه آمریکا: تمامی تحریمهای ملل متحد علیه رژیم ایران در تاریخ ۱۹ سپتامبر بازگشت


مایک پمپئو در بیانیه‌یی که در سایت وزارت خارجه منتشر شد نوشت: در تاریخ ۱۹ سپتامبر، تقریبا همه تحریمهای سازمان ملل علیه رژیم ایران بازگشت، از جمله اعمال مجدد تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد.

بر همین اساس صادرات تسلیحات متعارف به رژیم ایران نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت ملل متحد و خرید هر گونه تسلیحات یا تجهیزات مربوطه از رژیم ایران نقض قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت ملل متحد است. ایالات متحده آمادگی دارد که از آتوریته داخلی خود استفاده کند تا هر فرد یا نهادی را که به تأمین، فروش یا انتقال تسلیحات متعارف به رژیم ایران یا از رژیم ایران کمکی بکند و همچنین آنهایی که آموزش فنی، حمایت و خدمات مالی و سایر کمکها مربوط به این تسلیحات را فراهم کنند، تحریم کند.
هر دولتی که بدنبال صلح و ثبات در خاورمیانه است و از مبارزه با تروریسم حمایت میکند باید از هر گونه معامله تسلیحاتی با رژیم ایران خودداری کند. تأمین تسلیحات به رژیم ایران تنها به تشدید بحران در منطقه می‌انجامد، تسلیحات خطرناک بیشتری در دست گروهها و نیروهای نیابتی تروریست رژیم ایران قرار میدهد.
هر دولتی که این ممنوعیت را به چالش بکشد به روشنی در برابر صلح و امنیت به درگیری و تنش سوخت رسانی میکند.
هردولتی که به رژیم ایران اسلحه بفروشد مردم ایران را فقیرتر میکند، زیرا این امکان را به رژیم میدهد که منابع مالی را از مردم دریغ کرده و در راستای اهداف نظامی رژیم هزینه کند. رژیم با یک انتخاب مواجه است: می تواند در نقض تحریمهای سازمان ملل خرید تسلیحات را دنبال کند، یا از بودجه خود برای تأمین زندگی و رفاه مردم ایران استفاده کند. امروز، مردم ایران رنج می کشند زیرا رژیم به رغم درخواست مقامات بهداشتی‌اش برای تأمین بودجه مورد نیاز، همچنان حدود ۱ میلیارد دلار از وزارت بهداشت ایران برای پاسخ به COVID-۱۹ دریغ می کند. این رژیم مسئول عواقب نحوه تخصیص منابع مالی مردم ایران است. دهه ها فساد و سیاست های افراطی سران رژیم مسئول تبهکاری علیه یک ملت بزرگ است.
در مقابله این ملت بزرگ با استبداد و در برابر هدر دادن منابع ایران و در مقابله با تلاشهای رژیم برای سرکوب مبارزه مردم برای آزادی، ما درکنار مردم ایران ایستاده ایم.