سوزش آخوندها از بازتاب گسترده افشاگری اتمی مقاومت ایران همزمان با تأکید جهانی بر تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم آخوندی

واکنش ترسان و پر غیظ و هزل سخنگوی وزرات خارجه رژیم:
تلویزیون رژیم ۲۸مهر ۹۹:

خبرنگار: منافقین اخیراً بار دیگر ادعا کردند که ایران در یک سایت جدید فعالیت هسته‌یی دارد می‌خواستم واکنش وزارت‌خارجه را این ادعا بفرمایید؟
خطیب‌زاده سخنگوی وزرات خارجه: بخندید همه واقعاً واقعاً این گروهک ورشکسته شما بسیارتان در خارج از ایران بودید این چه که من عرض می‌کنم با چشم تان! باید ببینید تا متوجه بشوید فرزندان این ملت را گروگان گرفتند لباس تنشان می‌کنند سالها مجرد نگه می‌دارند در کمپ‌ها دچار بالاترین مضایق‌شان می‌کنند و در خیابانهای اروپا می‌چرخانند برای یک دلار دو دلار پول گرفتن در حالی که خودشان میلیون‌ها دلار در حساب‌هایشان دارند و خوش می‌گذرانند... .
اینها یک چیز خنده‌داره و اصلاً شما جدی نگیرید فکر کردن شاید به این تحریم تسلیحاتی بتوانند خودشان هم باورشان نشد یعنی فکر نکنم البته من خبر را خیلی گذرا دیدم! نمی‌دونم دوستان در حد فکر کنم در حد سایت خودشان بوده اگر دیده باشند من چیز دیگری ندیدم ولی خوب واقعاً ما نگران فرزندانمان هستیم! نگران عزیزان این ملت هستیم! که توسط این گروهک یا گروه‌های دیگه فریب می‌خورند از دامان ملت جدا می‌شوند دامان این ملت بازهست دامان ملت تمام توابین گشوده بوده و تمام آنهایی که برگردند و تمام آنهایی که باورشان این خواهد بود که ایران را باید بسازند در ایران جا دارند امروز به این بدبختی خودشان خاتمه بدهند بهتر از فرداست.