به دنبال موج جدید حملات مهره های باند غالب رژیم به روحانی که روز ۲۵مهر۹۹ توسط آخوند ذوالنوری رئيس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس رژیم با درخواست هزار بار اعدام روحانی به خاطر حرفهایش در باره مذاکره کلید خورد و روز یکشنبه در مجلس ارتجاع با تهدید رئیس جمهور ارتجاع به استیضاح و برکناری بالا گرفت، آخوند ذوالنوری و شرکا روز دوشنبه ۲۸مهر جلسه یی درقم برای بررسی مساله استیضاح روحانی برگزار کردند.

آفتاب نیوز از باند روحانی روز ۲۸مهر نوشت حامیان و بدنه سیاسی مخالفان روحانی با حضور جمعی از نمایندگان مجلس که موافق استیضاح و برکناری روحانی هستند، همایشی را در قم به عنوان یکی از شهر‌های مخالف روحانی ترتیب دادند.
این منبع افزود : مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم که اخیرا بحث اعدام روحانی را پیش کشیده گفته است استیضاح حسن روحانی، رئیس‌جمهور نظام از دستور کار مجلس یازدهم خارج نشده و به قوت خودش باقی است، پرونده استیضاح دست بنده است، ۴۴ نفر امضا کرده‌اند که ۱۱ نفر امضایشان را پس گرفتند. از دیگر نمایندگان خواهش می‌کنیم استیضاح را امضا کنند که اوضاع نابسامان فعلی با استیضاح آقای رئیس‌جمهور سامان پیدا کند.

از سوی دیگر، خبرگزاری سپاه پاسداران از قول ابراهیم رسول مدیرکل هیأت رئیس مجلس رژیم در مورد پیامدهای برکناری روحانی هشدار داد. وی گفت: دولت پس از استیضاح روحانی تا انتخابات دراختیار جهانگیری معاون اول خودش قرارمیگیرد. (که) برفرض این اتفاق از وزیر تا استاندار رهاتر از گذشته خودمختار ترخواهد بود و بی ثباتی اجرایی افزون ترمی شود.. .بی ثباتی سیاسی در فشلیسم اقتصادی (به وجود خواهد آمد)
مدیرکل هیأت رئیسه مجلس رژیم هم‌چنین هشدار داد: برکناری روحانی بهترین سوژه برای رسانه های معاند و دولتهای مخالف نظام خواهد شد تا ماهها به تولیدبرنامه بپردازند وجوسازی های بین المللی راعلیه ما دنبال کنند.
 همین چند مورد ازعواقب برکناری روحانی کفایت می کند تا کسانی که درحال پاس گل به تیم روحانی هستند این بازی را تمام کنند.