آمریکا شش نهاد و دو شخص را بخاطر فعالیت مرتبط با خطوط کشتیرانی رژیم ایران لیست گذاری کرد

بیانیه وزیرخارجه آمریکا ۲۸ مهر ۹۹: رژیم ایران از خطوط کشتیرانی اش برای انتقال اقلام حساس جهت تکثیر در برنامه موشک بالیستیک و نظامی استفاده می کند.بنا به قطعنامه ۱۹۲۹شورای امنیت مقرر شده در رابطه با تجارت با خطوط کشتیرانی ایران و شعبات وابسته به آن باید هوشیار بود. این مقررات با تحریمهای مکانیسم ماشه که اکنون در جریان است محقق می شود.
امروز آمریکا شش نهاد و دو شخص را بخاطر فعالیت مرتبط با خطوط کشتیرانی رژیم ایران و شعبه حمل و نقل حافظ دریا آریا که مرتبط با آن است بخاطر اقدام ضد تکثیر شماره ۱۲۴۴ و آزادی ایران لیست گذاری کرد.
در ۱۹ خرداد ۹۹ وزارت خارجه آمریکا شرکت خطوط کشتیرانی رژیم ایران و شعبه مستقر در شانگهای آن به نام شرکت حمل و نقل ای-سیلE-Sail با مسئولیت محدود را لیست گذاری کرد.
وزارت خارجه هشدار داده بود که هر طرف حساب رژیم ایران که با خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی یا ای سیل وارد معامله شود در معرض تحریم قرار می گیرد.
از تاریخ لیست گذاری دو شرکت فوق الذکر، شرکت های گروه ریچ هولدینگ شانگهای، خطوط حمل و نقل ریچ، حمل و نقل دیلایت، حمل و نقل شس، حمل و نقل نوبل و حمل و نقل سوپریم برای فروش، تامین و یا انتقال کالا و خدمات که در ارتباط با بخش حمل و نقل رژیم ایران استفاده شد لیست گذاری شدند.
اریک چن رئیس اجرایی گروه ریچ هولدینگ شانگهای و هی دانیل رئیس گروه ریچ هولدینگ شانگهای در ارتباط با تحریم های رژیم ایران لیست گذاری می شوند.
امروز ما به همه طرفهای ذینفع در سراسر جهان اخطار می دهیم  که اگر با خطوط کشتیرانی رژیم ایران معامله دارید در معرض تحریمها قرار می گیرید.
وزارت خزانه داری آمریکا افراد و نهادهای تحریم شده در رابطه با رژیم ایران را به ترتیب زیر به روز و اعلام کرد:
اشخاص افزوده شده به لیست اوفک:
-اریک چن Eric Chen مستقر در شانگهای چین
-دانیل هی Daniel He از چین
=طالب احمد لقمان از استرالیا
نهادهای افزوده شده به لیست اوفک:
شرکت کشتیرانی دیلایت Delight -هنگ کنگ
شرکت کشتیرانی گری شس Gracious - هنگ کنگ
شرکت کشتیرانی نوبل Noble - هنگ کنگ
گروه هولدینگ ریچ Holding Reach -هنگ کنگ
خطوط کشتیرانی هولدینگ ریچ - هنگ کنگ
شرکت کشتیرانی سوپریم Supreme- هنگ کنگ
شرکت طالب و پسران در استرالیا