الیوت آبرامز نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران در مصاحبه با واشینگتن فری بیکن در رابطه با ادامه تحریم‌های تسلیحاتی علیه دیکتاتوری آخوندی تاکید کرد.

وی گفت: پس از بازگرداندن همه تحریم های بین‌المللی علیه رژیم ایران در اواخر ماه سپتامبر، دولت‌ آمریکا منتظر نقض تحریم‌ها و انتقال سلاح‌های جدید به رژیم ایران نخواهد بود. بلکه برای پیشگیری از معاملات جدید تسلیحاتی اقدامات پیشگیرانه اتخاذ خواهد کرد و قبل از گسترش آنها را مسدود می کند.
منتظر نمی مانیم که معامله ای به اتمام برسد و کسی بتواند به طور مادی تسلیحات برای رژیم ایران بفرستد و یا اسلحه از رژیم ایران بخرد. ما هم چنین کسانی را که در بازدیدها یا مذاکرات اکتشافی شرکت می کنند، مورد پیگرد قرار میدهیم.