پیام جمعی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین از زندان اوین به مناسبت۳۰ مهر:

برگزیدن خواهر مریم قوی ترین پاسخ به ضرورت امر سرنگونی در سطح سیاسی و درخشان ترین دستاورد شورا از آغاز تاسیس آن تا به امروز بوده است.
به درستی که او روح راستین انقلاب نوین ما و پیشتاز صدق و فدا و قربانی، و پیکار با همه لحظات وادادگی و نه جنگ و تسلیم است.
در نگاه او از بذر عشق و نیاز است که گل شورش و عصیان جوانه می زند و سالک طریق آزادی هیچ مانعی را در برابر خویش به رسمیت نمی شناسد.
از دریچه چشمان اندیشه اش هر کس تنها به اعتبار گوهر پاک انسانی اش نگریسته و فهم می شود و فدا آن قیمتی است که هر فرد بیشکاف می پردازد تا زنگارهای تیره و تار فردیت و منفعت طلبی را در نبردی مستمر و فراگیر از جامعه، روح و مغز خویش بزداید
بدینسان انسان طراز دستگاه او رزمنده ای می شود خلاق و شورشگر که مقهور هیچ تعادل قوایی نمی شود و در یاس آلوده ترین زمانها همواره راههای تازه ای می یابد.
راستی که خواهر مریم خود الگوی تمام عیار انسانی است که اعجاز اندیشه اش کلید نبرد و شورش علیه تمامیت این سیاه ترین ارتجاع تاریخ است.
سلام بر این روز که چشم انداز ایران آزاد فردا در تابش مهر تابانش هر لحظه پرفروغ تر و درخشان تر پدیدار می شود
 و هزاران تبریک و شادباش بر مردم ایران، کانون های شورشی، زندانیان سیاسی و مجاهدان آزادی