مسعود رجوی به جوانان غیرتمند و شورشگر در تهرانپارس: پاسخ فرزندان ایران تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر است

  • مسعود رجوی به جوانان غیرتمند و شورشگر در تهرانپارس: شما که مانند مصطفی و نوید به کیفر مزدوران قیام کرده و علیه خامنه‌ای شعار دادید مظاهر شرف و مقاومت خلق ستمدیده‌ هستید. از دود و دم دشمن نهراسید. پیام خامنه‌ای به سرکرده انتظامی و شاخ و شانه کشیدن رئیسی به خاطر ترس و درماندگی در سالگرد قیام آبان است. پاسخ فرزندان ایران تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر است. مسلح شوید # انحلال_ سپاه _ پاسداران