وزارت نفت، زنگنه وزیر نفت و هفت تن دیگر از مقامهای وزارت نفت رژیم به خاطر حمایت از نیروی تروریستی قدس تحریم شدند

شرکت ملی نفت رژیم و شرکت نفت کش رژیم به خاطر حمایت از نیروی تروریستی قدس در لیست تحریمهای جدید خزانه داری آمریکا قرار گرفتند

سایت وزارت خزانه داری آمریکا ۵آبان۹۹: خزانه داری آمریکا طرفهای کلیدی در بخش نفت رژیم ایران را بخاطر حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد

خزانه داری وزارت نفت و وزیر نفت، شرکت ملی نفت رژیم ایران و شرکت ملی نفتکش ایران را در لیست تحریمها قرار داد.

دفتر سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، وزارت نفت رژیم ایران، شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش رژیم ایران را به خاطر حمایت مالی آنها از نیروی قدس سپاه پاسداران که یک نهاد نامگذاری شده تروریستی است، در لیست تحریمها قرار میدهد.

وزارت خزانه داری مقامهای ارشد شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش رژیم ایران که در تسهیل حمل و نقل نفت و فراورده‌های نفتی برای منافع مالی سپاه قدس کار میکنند، تحریم کرد. این مقامات از نزدیک با رستم قاسمی مقام ارشد سپاه قدس و وزیر سابق نفت رژیم ایران که در سال ۲۰۱۹ در لیست تروریستی قرار گرفت و در حال حاضر بخشی از مسئولیتهای قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه تروریستی قدس را در اختیار دارد، کار کرده اند.

وزارت خزانه‌‌داری آمریکا، هم چنین بیژن زنگنه وزیر نفت رژیم ایران، وزارت نفت، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت ملی نفت ایران و هفت‌نفر از افراد مرتبط با وزارت نفت را به لیست تحریم‌های خود افزود.

اسامی سایر افراد تحریم‌ شده عبارت است از:
مسعود کرباسیان، محمود مدنی‌پور، بهزاد محمدی، علی‌اکبر پورابراهیم، علیرضا صدیق‌آبادی، نصرالله سردشتی و ویان زنگنه که اتهام آنها ارتباط با بخش‌های مختلف وزارت نفت یا سپاه پاسداران است.

استیون منوچین وزیر خزانه داری گفت: رژیم ایران از بخش نفت برای تأمین مالی فعالیت های بی ثبات کننده نیروی تروریستی قدس استفاده کرده است.