گزارشگر ویژه سازمان ملل: اعدام‌های خودسرانه و فراقضایی در ایران


در جلسه روز سه شنبه کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد اگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدام‌های شتابزده، خودسرانه و فراقضایی گفت: گورهای جمعی مصداق جنایت هستند و حاوی آثار و شواهدی هستند که به‌رغم تلاش مقامات حکومتی برای مخفی کردن آنها یا وارونه نشان دادن علت آنها، به نقض گسترده و فجیع حقوق بشر اشاره دارند.

در بخشی از این گزارش آمده است: سازمان ملل زندانی کردن کسانی که در پی کشف گورهای جمعی و افشای تخریب یا نابودی آنها هستند محکوم می کند. رژیم ایران گورهای جمعی مربوط به قتل عام سال ۶۷ در ایران را از طریق مسطح‌سازی بوسیله بولدوزر، ساخت جاده و ساختمان، انباشت زباله یا ساخت قبرهای جدید از بین برده است. افراد در ایران به خاطر اعتراض و پیگیری وضعیت گورهای جمعی با زندان رو به رو شده‌اند.

نماینده نماینده اتحادیه اروپا در اجلاس کمیته سوم گفت: ما در نگرانیهای گزارشگر ویژه حقوق بشر در رابطه با رژیم ایران نسبت به سرکوب معترضین در آبان ۹۸ سهیم هستیم و به فراخوانهای وی برای حسابرسی از مسببین این سرکوب می پیوندیم. رژیم ایران همچنان یکی از بالاترین آمار اعدام در همه کشورها در دنیا را دارد. ما بهت زده هستیم که رژیم ایران در نقض تعهدات بین المللی خود به اعدام نوجوانان ادامه میدهد.
در ۱۲ اکتبر، کشتی گیر ایرانی نوید افکاری در سن ۲۷ سالگی اعدام شد. اتحادیه اروپا اعدام وی را با قویترین عبارات ممکن محکوم کرد.

سفیر کریستوف هویسگن، نماینده دائم آلمان نیز درسخنرانی خود در اجلاس کمیته سوم گفت: آلمان نسبت به زندانی کردن، اعتراف گیری اجباری، احکام سنگین از جمله حکم اعدام برای افرادی که با شرکت در اعتراضات به نقض حقوق بشر انتقاد کردند، عمیقا نگران است. ما کماکان نسبت به استمرار استفاده از حکم اعدام عمیقا نگرانیم. این حکم نقض حق حیات و کرامت انسانی است. احکام زندان برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم انتسابی زیر هجده سال بودند و اعدام آنها عمیقا نگران کننده است. این نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک و استانداردهای حقوق بشر و نقض حقوق زنان و حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی است. ما از رژیم ایران میخواهیم که همه احکام اعدام را لغو کند.