۱۰ اعدام جنایتکارانه توسط دژخیمان خامنه‌ای در ارومیه و کرج


یک زندانی که در زندان ارومیه قبل از اعدم رگ خود را زده با همان وضعیت مجروح درمنتهای شقاوت به دار آویخته شد.

۴ زندانی صبح پنجشنبه۸ آبان در زندان ارومیه، یک زندانی روز چهارشنبه ۷آبان در زندان مرکزی کرج و ۵زندانی دیگر در روزهای پایانی مهر ماه در زندان گوهردشت توسط دژخیمان خامنه ای اعدام شدند.