فعالیت‌های کانون‌های شورشی به‌مناسبت سالگرد قیام آبان در شهرهای میهن