فاکس نیوز: رئیس جمهور آمریکا در شهریورماه در توییتر خود نوشته بود:‌«بنا به گزارش مطبوعات، رژیم ایران ممکن است در پی سوءقصد یا سایر حملات علیه آمریکا به تلافی کشتن سرکرده تروریست ها سلیمانی باشد».

فاکس نیوز۸آبان گزارش کرد: مقامهای پنتاگون فاش کردند که آنها هدف تهدیدهای بالقوه رژیم ایران به خاطر مجازات قاسم سلیمانی توسط آمریکا هستند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا چندین مایل توسط خودرویی که دارای شماره پلاک ویرجینیا بوده تعقیب شده است. مقامهای ارشد آمریکا روز پنجشنبه افشا کردند تهدیدهای امنیتی علیه مقامات ارشد پنتاگون نه فقط زمانی که به خارج آمریکا سفر می کردند بلکه زمانی که در خاک آمریکا بودند نیز صورت گرفته است.

مقامهای امنیتی معتقدند تهدیدات انجام شده مرتبط با کشتن قاسم سلیمانی توسط نیروهای آمریکایی است و اعتقاد بر این است که افراد تهدید شده مقامهای شرکت کننده در عملیات مجازات قاسم سلیمانی را در بر می گیرد.
یک منبع آشنا به این تهدیدات به فاکس نیوز گفت نگرانی آمریکا از آسیب رساندن رژیم ایران به مقامات آمریکایی شامل مقامات غیر نظامی نیز می شود.
ارتش آمریکا و نیروهای اطلاعات و نیروهای مجری قانون ماه گذشته درمورد این تهدیدات توجیه شده اند.

مقامات اف بی آی و ارتش آمریکا اولین بار در ۲۲سپتامبر ­ـ ۱ مهر۱۳۹۹ بدنبال تعقیب یک مقام ارشد وزارت دفاع توسط یک ایرانی تشکیل جلسه دادند. یک مقام وزارت دفاع بعد از ترک پنتاگون مورد تعقیب قرار گرفته است.

راننده تعقیب کننده بعداً بعنوان تبعه ایرانی تعیین هویت شد که یک خودرو با پلاک ویرجینیا را رانندگی می کرده است. وی سوژه خود را ۵تا۷مایل تعقیب کرده و چندین بار بشکل تهاجمی رانندگی کرده است.
جاناتان هافمن سخنگوی پنتاگون گفت«وزارت دفاع امنیت تمامی پرسنل خود را بسیار جدی تلقی می کند».
ترامپ در شهریورماه توئیتی منتشر کرد که توجهات را نسبت به تهدیدات مشکوک رژیم ایران جلب کرد.
رئیس جمهور آمریکا در شهریور ماه در توییتر خود نوشته بود:‌«بنا به گزارش مطبوعات، رژیم ایران ممکن است در پی سوءقصد یا سایر حملات علیه آمریکا به تلافی کشتن سرکرده تروریست ها سلیمانی باشد».