در یک اقدام ضدانسانی مأموران وحشی خامنه ای،‌ خانه زنی بی پناه را در خیابان موسوم به ثاراالله در نزدیکی بندرعباس تخریب کردند.

گزارشها حاکی است که این هموطن محروم که تنها سرپناهش را از دست داده اقدام به خودسوزی کرده است.