موج جدید دستگیری خانواده مجاهدین و زندانیان آزاد شده


روز ۲۷ آبان دبیرخانه شورای ملی مقاومت اعلام کرد در آستانه سالگرد قیام آبان و در وحشت از بالاگرفتن اعتراضات مردمی، نیروهای سرکوبگر شمار زیادی از زندانیان سیاسی آزاد شده و خانواده های مجاهدین را دستگیر و شماری را احضار و تهدید کردند که از هرگونه اقدامی به مناسبت سالگرد قیام آبان خودداری کنند.

در این اطلاعیه از دستگیری شماری از زندانیان آزاد شده در سنقر و سمنان و تهران خبر داده شده بود.

در روزهای بعد، همزمان با تعطیلی ۱۵۰ کلان شهر و شهرستان و در ترس از بالا گرفتن قیام، موج دستگیری خانواده ها و هواداران مجاهدین ادامه یافته است. خانواده های سرشناسی مانند وفایی در تهران از این شمار هستند. پوریا وحیدیان ۲۷ ساله در تهران از نزدیکان مجاهد شهید سعید مقیمی از شهیدان قتل عام ۱۳۶۷، نیز در میان دستگیر شدگان جدید است. او پیش از این در فاصله سالهای ۹۷ تا ۹۹ نیز زندانی بود و پس از پایان محکومیتش در اردیبهشت ۹۹ آزاد شده بود.

مقاومت ایران بار دیگر توجه ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی زندانیان سیاسی و جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی در اوج شیوع کرونا فرامیخواند و بر ضرورت تشکیل یک هیات بین المللی تحقیق برای بازدید از زندانها و دیدار با زندانیان در ایران بویژه زندانیان سیاسی تاکید میکند.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول آذر ۱۳۹۹ (۲۱ نوامبر ۲۰۲۰)