الیوت ابرامز نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران در مصاحبه با العربیه گفت: فشارحداکثری علیه رژیم ایران و تحریمها علیه آن در ماههای آذر و دی ادامه می یابد. اگر رژیم ایران به ما حمله کند یا یک نیروی آمریکا را بکشد از اینکارش پشیمان خواهد شد. هرگونه حمله به آمریکایی ها با واکنش خیلی قوی آمریکا مواجه می شود.

در رابطه با کشته شدن معاون رهبر القاعده در ایران الیوت آبرامز گفت: رژیم تهران در کار با این گروه تروریستی منافع دارد. این روابط همواره وجود داشته است. بخاطر می آورم سالهای پیش را که در دولت بوش بسیاری افراد می گفتند این غیر ممکن است زیرا القاعده سنی است و رژیم ایران شیعی است. بنابر این آنها نمی توانند رابطه ای داشته باشند. اما رژیم ایران در کار با القاعده منافع دارد. این رژیم میخواهد مطمئن شود که القاعده از بین نرود.