مقاومت ایران دبیرکل ملل متحد، کمیسرعالی و شورای عالی حقوق بشر ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری و موثر برای جلوگیری از اعدام دکتر احمدرضا جلالی توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران و آزادی وی فرا میخواند.

به گزارش خانواده آقای جلالی او در روزهای اخیر به سلول انفرادی اوین منتقل و به او گفته شده بزودی اعدام خواهد شد. آقای جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ دستگیر و در مهرماه ۹۶ در بیدادگاههای رژیم آخوندی به اعدام محکوم شد. دیوان عالی آخوندها نیز به فاصله کوتاهی این حکم را تأیید کرد.

گروگانگیری و زندانی کردن اتباع خارجی و ایرانیان مقیم کشورهای خارجی به منظور کلاشی و کسب امتیاز و اعمال فشار روی دولتهای خارجی از اولین سال حکومت آخوندها شروع شده و در سایه سیاست مماشات و در غیاب یک عکس العمل قاطع بین المللی تا به امروز ادامه یافته است.

محکومیت لفظی این اقدامات جنایتکارانه به تنهایی کافی نیست، جامعه جهانی و بخصوص اتحادیه اروپا باید با اقدامات موثر عملی از جمله ارجاع پرونده نقض حقوق بشر توسط این رژیم به شورای امنیت ملل متحد به آخوندها بفهماند که دیگر گروگانگیری و اعدام و قتل عام و کشتار تحمل نخواهد شد.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ آذر ۱۳۹۹(۲۵ نوامبر ۲۰۲۰)