فراخوان به ملل متحد برای اقدام فوری جهت آزادی زندانیان بویژه زندانیان سیاسی تا پایان پاندمی کرونا

از روز شنبه اول آذرماه ۹۹ تاکنون، دستکم هفت زندانی در زندان اوین به دلیل ابتلاء به کرونا جان باخته اند اما بدستور قضاییه آخوندی، سازمان زندانها و رئیس جنایتکار زندان اوین تلاش میکنند تا این خبر را مخفی نگهدارند.

فوت شدگان از زندانیان بندهای ۷ و ۸ زندان اوین بودند. براساس این گزارشات، ۴ تن از قربانیان از قرنطینه بند ۸ زندان اوین (محل نگهداری زندانیان مالی) و ۳ قربانی دیگر در بند ۷ این زندان، که عمدتا محل نگهدای زندانیان سیاسی، بوده اند. احتمال می رود تعداد قربانیان بیشتر از این باشد.
روز یکشنبه ۲ آذرماه۹۹، پس از مشاهده اجساد برخی از قربانیان توسط زندانیان، تلفنهای اوین برای مدتی قطع شد تا زندانیان نتوانند خبر را به بیرون منتقل کنند.

از سوی دیگر امروز چهارشنبه چند اتوبوس از زندانیان بند ۸ زندان به زندان تهران بزرگ(فشافویه) منتقل شدند که احتمال می رود علت انتقال، شیوع ویروس کرونا در این زندان باشد. امری که می تواند باعث شیوع کرونا در فشافویه شود.

ماه گذشته حداقل تست کرونای ۴ تن از زندانیان سیاسی بند ۴ اوین مثبت اعلام شده بود. همان‌ زمان پرسنل بهداری به زندانیان بیمار گفته بودند: «از شما تست کرونا نمی گیریم. چون واضح هست که تست همه شما مثبت است. بروید در بند استراحت کنید».

مقاومت ایران باردیگر نسبت به وضعیت وخیم زندانهای ایران بویژه در اوج پاندمی کرونا و نسبت بوقوع یک فاجعه انسانی هشدار داده و دبیر کل سازمان ملل، کمیسر عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان و بویژه زندانیان سیاسی فرا میخواند. زندانیان باید حداقل تا پایان پاندمی کرونا آزاد شوند. مقاومت ایران مجددا خواهان اعزام فوری یک هیأت تحقیق بین‌المللی جهت بازدید از زندانها و دیدار با زندانیان، بویژه زندانیان سیاسی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ آذر ۱۳۹۹ (۲۵ نوامبر ۲۰۲۰)