پاسدار یدالله آبروشن سرکرده لشکر عملیاتی۳ سپاه آذربایجان غربی روز ۳ آذر ۹۹ اعلام کرد محموله بزرگ سلاح حین ورود به کشور کشف و توقیف شد.

وی افزود:‌ این محموله شامل ۲۷۱ قبضه انواع اسلحه جنگی و شکاری است که عوامل مزدور و فرصت طلب قصد داشتند تا با انتقال آنها به شهرهای عمقی، امنیت کشور را برهم بزنند.
وی اضافه کردکه «بیشتر سلاحهای مکشوفه از نوع کلت کمری و شورشی» بوده که «کاربرد آنها در اغتشاشات می باشد».