وزارت اطلاعات آخوندی در استان آذربایجان غربی: انبارهای بزرگ دپوی سلاح و مهمات در روستاهای مرزی شناسایی و بیش از ۵۰۰ قبضه انواع سلاح کمری، شورشی، شکاری و مقادیر قابل توجهی مهمات را کشف شد.