پاسداران ولایت پلید خامنه‌ای ساعت سه بامداد سه شنبه ۱۸آذرماه با ماشین آلات سنگین به روستای سیادک زاهدان وحشیانه یورش برده و خانه‌های مردم محروم این روستا را تخریب کردند.

پاسداران جنایتکار حتی به مردم محروم اجازه ندادند که حداقل لباس و لوازم و وسایل مورد نیازشان را از خانه خارج کنند. آنها مردم را از خانه ها بیرون کشیده و آواره کرده و خانه‌های محقر آنها را در نیمه شب و در هوای سرد، برروی وسایلشان تخریب کردند.