چماقداران خامنه‌ای در اقدام نفرت انگیزی تابلوی خیابان شجریان را با تابلوی فخری‌زاده بمب‌ساز اتمی اصلی رژیم جایگزین کردند.

فرمانداری رژیم در تهران این اقدام چماقداران را تأیید کرد و گفت: نامگذاری خیابان شجریان قانونی نبود. شورا هیچ مصوبه‌ای برای اینکه خیابانی به اسم شجریان باشد، برای ما ارسال نکرده است.

این اقدام رذیلانه با واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد که از جمله نوشته اند: آخوندها ضد هنر فکر میکنند که با این کار، شجریان از یادها می رود، او برای ابد در دلهای هر ایرانی زنده است و نوای مرگ بر دیکتاتور نشان از عشق او به مردم و ایران بود.