خانم مریم رجوی: تعلل و وقت‌کشی خامنه‌ای و روحانی در خرید واکسن کرونا، ادامه سیاست جنایتکارانه ‌ایست که از ابتدای شیوع کرونا باعث جان باختن ۱۹۲هزار تن از هموطنان‌مان شده است

خانم مریم رجوی:
تعلل و وقت‌کشی خامنه‌ای و روحانی
در خرید واکسن کرونا، ادامه سیاست جنایتکارانه ‌ایست
که از ابتدای شیوع کرونا
 باعث جان باختن ۱۹۲هزار تن از هموطنان‌مان شده است
این بازی کثیف باز هم قربانیان بیشتری
در میان مردم محروم و ستمدیده به‌جای می‌گذارد

رژیم ماههاست با وعده ”واکسن داخلی“ از خرید واکسن طفره می‌رود
این واکسن قرار است توسط ”ستاد اجرایی فرمان خمینی“
 از بنیادهای چپاول و اخاذی خامنه‌ای تولید شود
 اگر نمونه آزمایشگاهی آن‌هم قابل قبول باشد
 متخصصان رژیم می‌گویند تولید انبوه آن زمان زیادی نیاز دارد