کشف ۱۱۶۴ قبضه سلاح در سیستان و بلوچستان


کشف ۷ قبضه سلاح گرم و ۱۰۱ سلاح سرد در تهران

 

پاسدار احمد طاهری سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی در استان سیستان و بلوچستان روز ۱۰دی ۹۹اعلام کرد از ابتدای سال جاری هزار و ۱۶۴ قبضه سلاح آمار کشفیات سلاح کشف شد.
خبرگزاری حکومتی پانا۹۹۱۰۱۰

پاسدار رحیمی سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی در تهران بزرگ نیز روز ۹دی از کشف ۷ قبضه سلاح گرم و ۱۰۱قبضه سلاح سرد خبر داد.
خبرگزاری حکومتی دانا۹۹۱۰۰۹