خانم مریم رجوی استمرار اعدامها بویژه هموطنان اهل سنت و کسانی که زمان دستگیری کمتر از ۱۸ سال داشته اند را قویا محکوم و خواستار اقدام فوری ملل متحد و اتحادیه اروپا برای نجات زندانیان زیر اعدام شد

دژخیمان رژیم ضد بشری آخوندی روز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۹۹، در یک اقدام جناتیکارانه سه زندانی اهل سنت به نام های حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش را پس از تحمل پنج سال و نیم حبس، به اتهام آخوند ساخته «بغی» در زندان وکیل آباد مشهد حلق آویز کردند.
این سه هموطن اهل سنت چهارشنبه شب ۱۰ دی ماه بطور ناگهانی به سلول انفرادی منتقل شده و صبح روز بعد بدون اطلاع به خانواده یا وکیل اعدام شدند. این سه زندانی در سال ۹۴ توسط اداره اطلاعات مشهد بازداشت و بعد از ماهها شکنجه و اذیت و آزار به زندان وکیل آباد این شهر منتقل شدند.
در همین روز محمد حسن رضایی نیز که به هنگام دستگیری ۱۶ سال داشت، پس از تحمل ۱۳ سال زندان، در نقض اشکار میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک و علیرغم اعتراض سازمانها و ارگانهای حقوق بشری در رشت به دار آویخته شد.
فاشیسم دینی حاکم بر ایران غرقه در بحرانهای داخلی و خارجی و در وحشت از اوجگیری اعتراضات، بیش از هر زمان دیگر خود را نیازمند تشدید خفقان و ایجاد فضای رعب در میان مردم یافته است.
خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، استمرار اعدامهای جنایتکارانه بویژه اعدام هموطنان اهل سنت و کسانی که در کودکی دستگیر شده اند را قویا محکوم کرد و خواستار اقدام فوری ملل متحد و مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و همچنین اتحادیه اروپا برای نجات جان زندانیان زیر اعدام شد. وی بار دیگر بر ضرورت بازدید یک هیات بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان و ارجاع پرونده نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم آخوندی به شورای امنیت ملل متحد و قرار گرفتن سردمداران این رژیم دربرابر عدالت به خاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت تاکید نمود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳ دی ۱۳۹۹ (۲ ژانویه ۲۰۲۱)