غلط‌کردم گویی و جا زدن رئیس‌جمهور ارتجاع

پس از تهدید کردن ترامپ به سرنگونی از حکومت و زندگی (!)

و ادعای سخیف پرداخت پول از جانب مجاهدین

به واشنگتن تایمز برای انتشار این تهدید

واکنش سخنگوی وزارت‌خارجه به خبر جعلی واشنگتن تایمز


سایت خبر فوری رژیم تحت عنوان «واکنش سخنگوی وزارت‌خارجه به خبر جعلی واشنگتن تایمز»، توئیت شتاب‌زدهٔ سخنگوی وزارت‌خارجه آخوندها را درباره تکذیب آخوند روحانی نسبت به هر گونه تهدید علیه رئیس‌جمهور آمریکا را منتشر کرد.

سخنگوی وزارت‌خارجه رژیم ترس و بزدلی آخوند روحانی را با این جمله به نمایش گذاشت که «واشنگتن تایمز باید پخته‌تر از آن باشد که اخبار جعلی نشر بدهد و تعصبات ضدایرانی پخش کند». غلط‌کردم‌گویی و جا زدن آخوند روحانی با این ادعای سخیف همراه شده است که: «واشنگتن تایمز پیش از این نیز در ازای دریافت پول مطالبی از فرقه تروریستی و غیرقانونی مجاهدین خلق منتشر کرده است».

سایت خبر فوری رژیم با ترس و لرز ادعا کرده است: «روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز در خبری جعلی مدعی شد که حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را به مرگ تهدید کرده است».
 

غلط‌کردم گویی و جا زدن رئیس‌جمهور ارتجاع  پس از تهدید کردن ترامپ به سرنگونی از حکومت و زندگی (!)