جوانان بیکار از هموطنان عرب در روستای «ابوصخیر» در نزدیکی اهواز، سه شنبه شب در مقابل شرکت نیشکر سلمان فارسی در ۴۰کیلومتری اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.

جوانان معترض ومقاوم با مزدوران سرکوبگر نیروی انتظامی و مزدوران حراست که قصد متفرق کردن آنها را داشتند، به مقابله برخاستند. در این درگیری چند تن از جوانان معترض توسط مزدوران وحشی ولایت فقیه مجروح و دستگیر شدند.