تحریمهای جدید آمریکا علیه دیکتاتوری آخوندی
بیانیه وزیر خارجه مایک پمپئو درباره افزایش تحریمهای فلزات
شنبه۱۶ژانویه۲۰۲۱ (۲۷دی۹۹)

برنامه‌های اتمی، نظامی و موشک بالستیک رژیم و سپاه پاسداران
در تحریمهای جدید هدف قرار گرفتند


وزیر خارجه آمریکا روز شنبه ۱۶ژانویه (۲۷دی۹۹۰۹۹) طی بیانیه‌یی که در سایت وزارت خارجه منتشر شد، اعلام کرد: برنامه‌های اتمی، نظامی و موشک بالستیک رژیم ایران تهدید مستمری را علیه ایمن بودن جهان ایجاد می‌کند.
برای رفع این تهدیدها، به عنوان وزیر خارجه آمریکا من دامنه تحریمهای ایالات متحده در رابطه با فلزات را علیه رژیم ایران افزایش می‌دهم.
امروز(۱۵ژانویه) وزارت‌خارجه آمریکا ۱۵ عنصر خاص را که در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای، نظامی یا موشکهای بالستیک رژیم ایران استفاده می‌شود، هدف قرار می دهد . کسانی که آگاهانه چنین عناصری را به رژیم ایران منتقل می‌کنند، طبق ماده ۱۲۴۵ قانون آزادی و منع تکثیر سلاحهای کشتار جمعی رژیم ایران سزاوار تحریم هستند.

مایک پمپئو می افزاید: طبق همین ماده قانونی، من هم‌چنان بر این تصمیم استوارم که سپاه پاسداران بخش ساخت و سازها در ایران را کنترل می‌کند. مهم است که جامعه بین‌المللی به یاد داشته باشد شرکتهای ساختمانی سپاه پاسداران و بسیاری از شرکتهای تابعه، تحت تحریم سازمان ملل‌متحد باقی مانده‌اند، زیرا آنها مستقیماً در ساخت مخفیانه سایت غنی‌سازی اورانیوم در فردو نقش داشته‌اند. در نتیجه این تصمیم در رابطه با سپاه پاسداران این است که هرگونه انتقال آگاهانه مواد مشخص، از جمله گرافیت یا فلزات خام یا نیم ساخته، به ایران یا از ایران برای استفاده در ارتباط با بخش ساخت و ساز رژیم ایران قابل تحریم است.
۱۵هدفی که در ارتباط با برنامه‌های هسته‌یی، نظامی یا موشک بالستیک رژیم ایران تحریم شده‌اند، عبارتند از:

1.    ALUMINIUM ۶۰۶۱-T۶
2.    ALUMINIUM ۶۰۶۱-O
3.    ALUMINIUM ۶۰۶۳-T۵
4.    ALUMINIUM ۷۰۷۵-O
5.    AISI ۳۱۶L
6.    ۱۰۰Cr۶
7.    ۱۱۵CrV۳
8.    ALUMINIUM ۶۰۶۱-F
9.    AISI ۳۰۹
10.    AISI ۳۰۴
11.    ALUMINIUM ۶۰۶۳-T۱
12.    ALUMINIUM ۷۰۷۵-T۶
13.    ZIRCONIUM CARBIDE (ZrC)
14.    ZrSiO۲ (ZIRCON SAND, ZIRCONIUM SILICATE)
15.    ۴۳۴۰ STEEL