پاسدار ذوالقدری سرکرده امنیت عمومی تهران بزرگ ۲۷دی۹۹: در حوالی خیابان فردوسی، ۲۰۰۰ سلاح شکاری تقویت شده کشف شد.

سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی سیستان و بلوچستان:‌ سه قبضه سلاح کلاش با ۸۸ فشنگ و یک قبضه کلت کمری با ۱۳ فشنگ کشف شد.

درهمین روز سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی استان فارس از کشف ۱۴ قبضه سلاح در شیراز خبر داد.

در این هفته سرکردگان نیروی سرکوبگر انتظامی در اصفهان و گلستان نیز اعلام کردند۱۵ قبضه سلاح شورشی با کاربرد خاص در اصفهان و۷قبضه سلاح در گلستان کشف شده است.