محکومیت مجدد سعید سنگر پس از ۲۰ سال زندان و شکنجه بخاطر هواداری از مجاهدینفراخوان به اقدام فوری ملل متحد، اتحادیه اروپا و مدافعان حقوق بشر برای آزادی این زندانی سیاسی

سعید سنگر ۴۷ ساله اهل پیرانشهر، از قدیمی ترین زندانیان سیاسی ایران که بیش از ۲۰ سال است بخاطر هواداری از مجاهدین در زندان بسر می برد، بار دیگر به ۱۱ ماه حبس افزوده در زندان ارومیه محکوم شد.

این زندانی سیاسی که از شهریور ۱۳۷۹ در زندان بسر می برد تا سال ۱۳۸۲ در سلول انفرادی در زندان اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار داشت و به اتهام «محاربه» و «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران» به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود. پس از پایان ۱۸ سال حبس، قضاییه جلادان بدون هیچ توجیهی و با نقض قوانین قرون وسطایی همین رژیم، دو سال دیگر بر زندان او افزود. اکنون پس از خاتمه ۲۰ سال زندان، قضاییه رژیم ۱۱ ماه دیگر بر زندان سعید سنگر افزوده است. او در این مدت حتی یک روز مرخصی نداشته است.

جرم سعید سنگر این است که سرموضع باقی مانده و حاضر به مصاحبه و ندامت و ابراز انزجار و لجن‌پراکنی علیه مجاهدین و مقاومت ایران و رهبری آن نشده است. دژخیمان زندان بمنظور شکنجه روحی سعید و شکستن مقاومتش تاکنون او را ۱۳ بار در معرض طناب دار و اعدام مصنوعی قرار داده اند. او همچنان در زندان مرکزی ارومیه تحت فشار برای دست برداشتن از مواضع سیاسی خود قرار دارد.

مقاومت ایران ملل متحد و ارگانهای ذیربط آن و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر، آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، پارلمان اروپا و اتحادیه های وکلا و حقوقدانان درسراسر جهان را به اقدام فوری برای وادار کردن رژیم آخوندها به آزاد کردن سعید سنگر پس از تحمل ۲۰ سال زندان فرامیخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ بهمن ۱۳۹۹ (۲۳ ژانویه ۲۰۲۱)