به آتش كشيدن پايگاه بسيج سپاه و تصاوير منحوس خامنه ای و قاسم سليمانی

در پاسخ به تخریب سرپناه هموطنان در کرمان

توسط کانون‌های شورشی