خیزش شجاعانه مردم سراوان و تصرف فرمانداری شهرجان باختن و مجروح شدن دهها تن از جوانان سراوان

بدنبال درگیریهای روز گذشته مردم محروم سراوان با نیروهای سرکوبگر که به جان باختن و مجروح شدن دهها تن از سوخت بران و جوانان مردم شهر منجر شد، از صبح امروز سه شنبه ۵ اسفند، برغم حضور گسترده پاسداران و نیروهای امنیتی و انتظامی، مردم شهر دست به اعتراض زدند و خود را به فرمانداری سراوان رساندند. پاسداران جنایتکار برای متفرق کردن مردم به شلیک گلوله و پرتاب گاز اشک آور مبادرت کردند. اما مردم خشمگین به مقابله برخاستند و ساختمان فرمانداری را به تصرف در آوردند. گزارشها حاکی از کشته و مجروح شدن شمار بیشتری از مردم است.

جوانان شورشگر چند خودروری نیروی انتظامی را واژگون کرده و به آتش کشیدند و جاده مقابل پایگاه سپاه پاسداران را با به آتش کشیدن لاستیک، بستند. درگیری بین مردم و نیروهای سرکوبگر در نقاط مختلف شهر ادامه دارد و فضای شهر متشنج است.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، جانباختگان سراوان را شهیدان راه آزادی خواند و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع نمود. وی با درود به مردم قهرمان سراوان که در برابر ظلم و ستم و تبعیض دیکتاتوری دینی بپاخاسته‌اند، عموم جوانان شورشگر بویژه در خطه سیستان و بلوچستان را به حمایت از مردم سراوان فراخواند.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ اسفند ۱۳۹۹ (۲۳ فوریه ۲۰۲۱)