اعدام جنایتکارانه چهار زندانی سیاسی در زندان سپیدار اهواز


فراخوان بین المللی به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام بویژه زندانیان سیاسی

رژیم ضدبشری آخوندی صبح یکشنبه در یک جنایت سبعانه و برغم اعتراضات گسترده بین المللی، جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و ناصر خفاجیان زندانیان سیاسی از هموطنان عربمان را در زندان سپیدار اهواز حلق‌آویز کرد.

علی خسرجی ۲۹ ساله، جاسم حیدری، ۳۱ ساله، حسین سیلاوی ۳۳ ساله و ناصرخفاجیان، از شهروندان عرب خوزستان در بیدادگاه ضد انقلاب اهواز به اتهام آخوند ساخته «بغی» محکوم به اعدام شدند. این احکام جنایتکارانه متعاقبا توسط دیوان عالی رژیم تایید شد.

این چهار زندانی در جریان شورش فروردین‌ماه ۹۹ در زندان شیبان به سلول‌ انفرادی منتقل شدند. علی خسرجی و حسین سیلاوی و جاسم حیدری از ۴ بهمن در اعتراض به ممنوعیت ملاقات و بدرفتاری زندانبانان، با دوختن لب‌های خود دست به اعتصاب غذا زدند.

رژیم جنایتکار آخوندی در محاصره بحرانهای لاعلاج داخلی و خارجی و ناتوان از مقابله با اوجگیری اعتراضات و خیزش‌های مردمی از جمله در سیستان و بلوچستان، تنها راه را در افزایش سرکوب و شکنجه و اعدام یافته است.

مقاومت ایران اعدام جنایتکارانه این زندانیان سیاسی را قویا محکوم نموده و بار دیگر شورای امنیت، دبیرکل، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و همچنین اتحادیه اروپا را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان سیاسی زیر اعدام، بویژه زندانیان سیاسی فراخوانده و خواهان بازدید یک هیأت حقیقت یاب بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان می باشد. پرونده نقض حقوق بشر در ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران رژیم بخاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ (اول مارس ۲۰۲۱)