برگزاری مراسم سیزده بدر در شهرهای میهن توسط کانون‌های شورشی

 

سیزده بدر، آخوند بدر، مرگ بر رژیم آخوندی، مرگ بر وطن‌فروشان جلاد