آغاز اعدامهای جنایتکارانه در سال جدید با اعدام ۳ زندانی در ارومیهفراخوان بین المللی به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام

دژخیمان رژیم آخوندی صبح روز یکشنبه ۱۵ فروردین سه زندانی بنامهای احد حبیب‌وند، صادق محی و محمد کریم محمودی را در زندان ارومیه حلق‌آویز کردند. آنها روز گذشته بهمراه ۴ زندانی دیگر به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شده‌بودند. شمار زیادی از خانواده‌های زندانیان روز شنبه، در پی کسب اطلاع از احتمال اجرای حکم اعدام بستگان خود، در مقابل زندان ارومیه دست به اعتراض زدند.

رژیم ضد بشری آخوندی نگران از بالاگرفتن خیزشهای اجتماعی و به منظور ایجاد جو رعب و وحشت به اعدام و شکنجه و دستگیریهای کور و خودسرانه ادامه میدهد. در اسفند ماه ۲ زن زندانی به اسامی نفیسه پاک مهر و معصومه کریمی در روزهای ۲۴ و ۲۳ اسفند در زندانهای تایباد و رشت اعدام شدند.

مقاومت ایران بار دیگر توجه دبیرکل، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و سایر مدافعان حقوق بشر، همچنین اتحادیه اروپا را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام، بویژه زندانیان سیاسی فراخوانده و خواهان بازدید یک هیأت حقیقت یاب بین المللی از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان می‌باشد. پرونده نقض وخیم و سیستماتیک حقوق بشر در ایران باید به شورای امنیت ملل متحد ارجاع و سردمداران رژیم آخوندی بخاطر چهار دهه جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵ فروردین ۱۴۰۰ (۴ آوریل ۲۰۲۱)