قیام بازنشستگان به ستوه آمده در ۲۳ شهر میهن دعوت خانم مریم رجوی به همراهی و همبستگی با بازنشستگان

قیام بازنشستگان در شهرهای تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، سنندج، رشت، اهواز، یزد، اردبیل، قزوین کرج، اراک، کرمانشاه، خرم‌آباد، ایلام، ساری، نیشابور، شوش، شوشتر، کرمان، گرگان و ابهر

 

خانم مریم رجوی:‌اعتراضها و قیام بازنشستگان شریف میهنمان که امروز بار دیگر در سراسر ایران، با شعارهای تحریم نمایش دروغین و قلابی انتخابات فرمایشی بالا گرفت، فریاد اعتراض عموم مردم ایران برای احقاق حقوق به یغما رفته مردم توسط رژیم غاصب و فاسد آخوندهاست.
رژیمی که داراییها و ثروت ملی و ثمره رنج و کار زحمتکشان ایران را در چپاولهای حکومتی و در تنور جنگ افروزی و برنامه های اتمی و موشکی و تروریسم و سرکوب داخلی فقط برای بقای حکومت آخوندی ضایع میکند.
حق با معترضین و قیام کنندگان است که به درستی می خروشند:
ما دیگر رأی نمیدهیم زیرا عدالتی ندیدیم و فقط دروغ شنیدیم.
آنها که به ولی فقیه و مجلس و دولتش میگویند فریب ملت بس است.
آنها که بدون ترس از تهدید و سرکوب تنها راه رهایی از سفره‌های خالی را خیزش و فریاد درخیابان یافته اند
عموم هموطنان به ویژه جوانان غیور میهن را به همراهی و همبستگی و حمایت از خواستهای برحق بازنشستگان دعوت می کنم.
تا دیکتاتوری آخوندی بر سر کار است، بیکاری و تورم و فساد و بی عدالتی و اختلاف طبقاتی بیشتر و بیشتر میشود.
رأی ما سرنگونی است.