دومین تجمع سراسری بازنشستگان در ۲۵ شهر(۱۹ استان) ایران

 
دومین تجمع سراسری بازنشستگان در ۲۵ شهر(۱۹ استان) ایران با شعارهای
«ما دیگه رای نمیدیم از بس دروغ شنیدیم»، «عدالتی ندیدیم ما دیگه رای نمیدیم»،
«تنها راه رهایی از سفره‌های خالی فریاد درخیابان»

روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در دومین تجمع اعتراضی سراسری در سال جدید علیه وضعیت وخیم معیشتی، حقوقهای پایین وگرانی کمرشکن در تهران و۲۴ شهر دیگر دست به تجمع وراهپیمایی زدند. بازنشستگان انزجار خود را از تمامیت حاکمیت آخوندی به نمایش گذاشته و شعار میدادند: «ما دیگه رای نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم»، «عدالتی ندیدیم ما دیگه رای نمیدیم»، «بازنشسته زندانی آزاد باید گردد»، «تورم گرانی، جواب بده روحانی»، «ننگ ما ننگ ما دولت الدنگ ما»، «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم»، «سفره ما خالیه ظلم و ستم کافیه»، «مجلس، دولت، بس است فریب ملت»، «تنها راه رهایی ازسفره های خالی فریاد درخیابان».

علاوه بر تهران بازنشستگان در ساری، اهواز، ارومیه، قزوین، کرج، رشت، خرم آباد، کرمان، اردبیل، تبریز، ایلام، اراک، یزد، خرمشهر، شیراز، دزفول، اصفهان، کرمانشاه، بجنورد، شوش، آبادان، اندیمشک، شوشتر و شاهرود در مقابل اداره کل تامین اجتماعی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

خانم مریم رجوی خیزش و قیام بازنشستگان شریف در سراسر ایران را فریاد اعتراض عموم مردم ایران برای احقاق حقوق به یغما رفته شان توسط رژیم غاصب و فاسد آخوندها خواند و عموم هموطنان به ویژه جوانان غیور را به همبستگی و حمایت از خواستهای برحق باز نشستگان فراخواند و گفت تا دیکتاتوری آخوندی بر سر کار است، بیکاری و تورم و فساد و بی عدالتی و اختلاف طبقاتی بیشتر و بیشتر میشود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۹ فروردین ۱۴۰۰ (۸ آوریل ۲۰۲۱)