هلاکت بالاترین سرکرده حزب الشیطان در سوریه

شبکه انقلاب سوریه وابسته به اپوزیسیون این کشور از هلاکت یکی از بالاترین سرکردگان حزب الشیطان در سوریه خبر داد.

این منبع امروز دوشنبه 16 فروردین اعلام کرد: ”مزدور جنایتکار علی فوزی طه (حاج جواد) فرماندة شبه نظامیان حزب الله در سوریه و بالاترین مقام این حزب در سوریه کشته شد“.